HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
Környezeti nevelésMatematikai
játékok
Anyanyelvi
nevelés
Mozgáskultúra fejlesztéseVizuális nevelés
Alapelve, hogy ha lehetséges mindent az adott környezetben figyeljünk meg a gyermekekkel. Feladata: a környezeti értékek felismerése, az ember és kultúrájának megértése, környezetünk védelme. Az évszakok megfigyelése. Az időjárás és az öltözködés összefüggéseinek vizsgálata. Ismerkedés a növé-
nyekkel, állatokkal. A szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás tanulása.
Számlálás. Az irányok,
viszonyok, mennyiségek, formák, színek megfigyelése,
tanulása (több-kevesebb, nagyobb-kisebb, alacsony-magas, hosszabb-rövidebb, alatt – fölött, előtt – mögött).

Játékos angol.
Dalok, mondókák, mesék tanulása nagy mozgások gyakorlásával, finommotorika fejlesztésével. 
A kisgyermek a környezet által tanul meg beszélni. Az anyanyelvi-
kommunikációs nevelés átfogja a családi bölcsőde minden területét.Az ének, vers, mondóka tanulása, a mese hallgatásának célja az örömforrás,
örömteli tevékenység, a gyermekek érzelmi,
értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív
személyiségjegyek kialakítása.
A gyermek testi szervezetének fejlesztése, a mozgásigényük kielégítése sok-sok játékkal.
A motoros képességek erősítése, mozgáskultúra kialakítása.A nagymozgások gyakorlása karok – lábak koordinációja, a jobb és bal oldalak összehangolása.
Szem – kéz koordináció, a finommotorika kialakítása. Az ujjak tudatos különmozgatása
(pl.: csippentés).
Célunk a vizuális tapasztalatszerzés életkornak megfelelően. Esztétikai nevelés. A gyermek szín és formavilágának alakítása (harmónia). A valóság és a képzelet megvalósítására való törekvés. Szem – kéz koordináció, finommotorika fejlesztése. Maga a tevékenység, s annak öröme, élménye a fontos, nem a végeredmény.

Minden délelőtt logopédiai játékkal fejlesztjük a hangok helyes kiejtését, tanuljuk az orron és szájon át történő levegő beszívását- kifújását. Alvás előtt álomba ringató mesét hallgathatnak a gyermekek.